Laddomat - opis funkcji w poszczególnych etapach działania

Etap 1. Rozpalanie kotła

Aby zapewnić wysoki poziomu działania oraz niską emisję spalin, bardzo istotnym jest, aby kocioł jak najszybciej osiągnął wysoką temperaturę roboczą. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli pompa cyrkulacyjna uruchomiona zostanie niezwłocznie po zainicjowaniu procesu rozpalania. Tym sposobem przeciwdziała się niepotrzebnemu ochłodzeniu kotła przez wodę napływającą z dolnej części zbiornika. Uruchomienie pompy może nastąpić na trzy różne sposoby. Obrazek po prawej stronie przedstawia rozpoczęcie opalania kotła. Nastąpiło uruchomienie pompy a zawór termiczny jeszcze nie zaczął się otwierać. Stożek na automatycznym zaworze cyrkulacyjnym utrzymywany jest ściśle przy zbiorniku na skutek ciśnienia pompy.

Rozpalanie kotła z Laddomat

Etap 2. Faza robocza

Wraz z osiągnięciem przez kocioł temperatury roboczej. Zawór termiczny otwiera się i wtłacza zimną wodę ze zbiornika. Woda doprowadzana do dna zbiornika ma temp. 5-20°C przy temperaturze początkowej elementu termostatycznego. Im wyższa jest moc kotła i im wyższa jest temperatura wody wychodzącej z kotła, tym więcej zimnej wody jest doprowadzane z dna kotła. To właśnie ten czynnik powoduje, że Laddomat 21 pozwala na uzyskanie wyraźnej granicy, tzn. rozwarstwienia = ładowania zbiornika podczas rozruchu w przypadku wszystkich możliwych rodzajach kotłów.

Faza robocza z Laddomat

Etap 3. Faza końcowa

Podczas końcowej fazy ładowania gardziel przepływu ”by-pass” w module Laddomat 21 prowadzącego do górnej części zbiornika zostaje całkowicie zamknięta. Woda odprowadzana jest w całości do zbiornika akumulacyjnego, który w ten sposób zostaje całkowicie załadowany.

Faza końcowa z Laddomat

Etap 4. Cyrkulacja grawitacyjna

Przy zakończonym opalaniu

Jeżeli zainstalowany jest termostat w rurze kominowej lub podobne urządzenie, pompa zostaniewyłączona niezwłocznie po wygaszeniu ognia. Zaletą szybkiego wyłączenia pompy po wygaszeniu ognia jest to, że chłodna woda zwrotna z obwodu grzejników spływa z pomocą automatycznej cyrkulacji grawitacyjnej na dno kotła. Ciepło zmagazynowane w kotle przechodzi do górnej części zbiornika i jest wykorzystywane do ogrzewania budynku. Zatrzymanie pompy po zakończonym opalaniu, automatycznie lub ręcznie, jest ważne z jeszcze jednego powodu. W przeciwnym wypadku gorąca woda w zbiorniku wymieszałaby się z chłodną wodą zwrotną z obiegu grzejników co spowodowałoby obniżenie temperatury aż do zamknięcia zaworu termicznego. Kiedy zbiornik jest rozgrzany do temp. 90°C, a zawór termiczny zamyka się w temp. 75°C, temperatura całej zawartości zbiornika obniżyłaby się do tej temperatury, gdyby pompa nie została wyłączona.

Przy przerwie w dopływie prądu

Jeżeli podczas opalania pieca nastąpi przerwa w dopływie prądu, zostaje uruchomiona automatyczna cyrkulacja grawitacyjna dzięki łatwo otwierającemu się zaworowi zwrotnemu – pod warunkiem, że w zbiorniku woda jest zimniejsza niż w kotle. Automatyczna cyrkulacja grawitacyjna tworzy się na skutek różnicy w wadze pomiędzy lżejszą wodą gorącą a cięższą wodą zimną. Kiedy zbiornik jest całkowicie wypełniony aż do dna, cyrkulacja grawitacyjna jest niewielka, a kocioł mimo to może wrzeć. Wrzeniu można zapobiec poprzez doprowadzenie niewielkiej ilości zimnej wody bezpośrednio do dolnej części kotła za pomocą kranu służącego do napełniania systemu. W przypadku dłuższych przerw w dostawie prądu można ogrzewać cały budynek wykorzystując cyrkulację grawitacyjną, jeżeli instalacja rurowa i średnica rur zostały do tego dostosowane. Intensywność opalania musi być dopasowana do mocy, którą można przekazać do zbiornika akumulacyjnego za pomocą cyrkulacji grawitacyjnej.

Cyrkulacja grawitacyjna z Laddomat

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli chcesz możesz w każdej chwili wyłączyc je w opcjach swojej przeglądarki. OK, zamknij pasek lub dowiedz się więcej »